working
Patrycja Langa
(+44)07440561736 psychologpatrycjalanga@gmail.com

Patrycja Langa

Psycholog / Psychoterapeuta

Witaj!

Jestem polskim psychologiem i psychoterapeutką poznawczo – behawioralną w trakcie certyfikacji, pracującą w Londynie oraz online. Pracuję z osobami, które doświadczają stanów lękowych, zaburzeń depresyjnych, problemów ze snem, przechodzących przez kryzysy czy po doświadczeniu traum, z osobami które borykają się ze stresem lub problemami natury seksualnej.

Profile Image

Obecnie jestem w trakcie 4-letniego, całościowego szkolenia z terapii poznawczo – behawioralnej z dialogiem motywującym organizowanej przez Akademię Motywacji i Edukacji, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Europejskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.


Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Gdańskim z dwoma ścieżkami naukowymi: Psychologia Patologii Społecznych i Psychologia Sądowo-Penitencjarna oraz Psychologia Organizacji, Zarządzania i Marketingu. Jednocześnie jestem edukatorką seksualną oraz interwentką kryzysową.Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej i pracuję zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Doświadczenie zawodowe zdobywałam głównie w Centrum Interwencji Kryzysowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku, jako interwentka kryzysowa, na oddziale psychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza oraz w pracy gabinetowej.


W mojej pracy niezwykle ważne jest dla mnie indywidualne podejście do każdego klienta oraz relacja, którą wspólnie budujemy. Pracuję z pełnym zaangażowaniem i empatią, wykorzystując przebadane i skuteczne metody pomocy, głównie korzystając z podejścia poznawczo-behawioralnego oraz podejść trzeciej fali- ACT i dialogu motywującego.


Dbając o profesjonalizm udzielanej pomocy, regularnie uczestniczę w szkoleniach i konferencjach, ciągle poszerzając kompetencje psychologiczne oraz psychoterapeutyczne. Moją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.


Jeżeli chciałabyś/ chciałbyś, abym towarzyszyła Ci w podróży do życia, którym chcesz żyć, skontaktuj się ze mną.


Do zobaczenia!

Wykształcenie

Akademia Edukacji i Motywacji- całościowe szkolenie z Terapii Poznawczo – Behawioralnej z Dialogiem Motywującym


Uniwersytet Gdański — Wydział Nauk Społecznych — Psychologia pięcioletnie studia magisterskie. Ukończone dwie ścieżki naukowe Psychologia Organizacji, Zarządzania i Marketingu oraz Psychologia Patologii Społecznych i Psychologia Sądowo- Penitencjarna. W tym zrealizowany program Przygotowania Pedagogicznego.


Universita degli Studi di Milano-Bicocca- Psicologia

Kursy i konferencje

Praca terapeutyczna z pacjentami z bezsennością- skuteczne interwencje


Perfekcjonizm- jak mogą pomóc terapia poznawczo-behawioralna i Racjonalna Terapia Zachowania


Prokrastynacja, czyli w pułapce zwlekania - techniki zmiany


Jak wzbogacić DBT o Dialog Motywujący


Dialog motywujący- o sporcie, zmianie nawyków i stylu życia


Dialog motywujący jako alternatywa wobec kar


9th Cracow Conference of Psychology and Law


Rozwijanie teorii umysłu


Jakość życia w niepłodności cz. II- psychologiczna


Jakość życia w niepłodności cz. I- medyczna


Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego cz. II Pacjent i seksuolog w procesie terapii


Teoria i praktyka terapeutyczna "Między miłością a nienawiścią- o seksualności"


Zdrada- problem czy objaw? Praca psychoterapeutyczna z parą


Konsensualna niemonogamia w pracy pomocowej


Rozwój psychoseksualny dziecka


Model PLISSIT/IC w pracy pomocowej z seksualnością


Przemoc seksualna- perspektywa ofiar i sprawców


Wykorzystywanie seksualne dziecka: rozpoznanie, wsparcie, zgłaszanie


Kurs edukatorów seksualnych


ACT-owa rewolucja- cykl szkoleń

Oferta
Konsultacja indywidualna

Jest to nasze pierwsze spotkanie, pierwszy krok do rozpoznania problemów, z jakimi się zmagasz. Konsultacje mogą być formą uzyskania porady psychologicznej lub wstępem do podjęcia terapii poznawczo behawioralnej. Podczas nich wspólnie przyjrzymy się naturze problemu, z którym przychodzisz i zdecydujemy o najlepszym możliwym działaniu. Najczęściej jest to jedno lub kilka spotkań.

Długość spotkania: 50 minut

£45 (online) / £55 (w gabinecie)

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest formą leczenia problemów natury psychicznej. Swoją pracę opieram głównie na nurcie Poznawczo-Behawioralnym oraz podejściach trzeciej fali- ACT oraz Dialogu Motywującym. Są to metody pracy o udowodnionej skuteczności. Techniki dostosowane będą do Twoich potrzeb, możliwości oraz sytuacji, w której się znajdujesz. Psychoterapia jest dłuższą formą pomocy, a długość procesu ustalamy indywidualnie. Spotkania odbywają się najczęściej raz w tygodniu.

Długość spotkania: 50 minut

£45 (online) / £55 (w gabinecie)

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest celowym wsparciem psychologicznym w krótkoterminowej formie (od kilku do kilkunastu spotkań). Sesje ukierunkowane są na powrót do równowagi po doświadczeniu kryzysu w życiu oraz rozwiązanie sytuacji problemowej. Najczęstsze sytuacje to  świadczenie straty bliskiej osoby, wypadek lub inne zmiany w życiu. Te indywidualne spotkania przeprowadzam głównie w oparciu o teorię interwencji kryzysowej

Długość spotkania: 50 minut

£45 (online) / £55 (w gabinecie)

Kontakt
W celu umówienia się na sesje skontaktuj się ze mną wypełniając formularz lub pisząc na podanego niżej emaila.
Gdzie mnie znajdziesz:
© 2022 Iury Liberato